Home / Zmieścimy się wszyscy – spotkanie z Fundacją Ocalenie
Karolina Szymańska

Fundacja Ocalenie zaprasza 28 kwietnia 2022 r. na spotkanie na temat działań na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawiciele Fundacji opowiedzą jak wygląda praca i pomoc humanitarna na granicy z Białorusią.  

Na granicy polsko-białoruskiej nadal trwa kryzys humanitarny, w wyniku którego giną ludzie. Po zimowym uspokojeniu, skala dramatu na nowo zaczyna rosnąć. Aktywiści i aktywistki spotykają w lasach osoby z niepełnosprawnościami, dzieci ze spektrum autyzmu, niemowlęta, dzieci, kobiety i mężczyzn, osoby, które nawet od pięciu miesięcy są siłą przepychane raz przez białoruską, raz przez polską stronę. 

Mimo nasilającego się kryzysu oraz ogromnej skali przemocy po stronie białoruskiej, w strefie przygranicznej po raz kolejny został przedłużony zakaz wjazdu dla organizacji niosących pomoc humanitarną, broniących praw człowieka i mediów. 

Jednocześnie ostatnie dni przyniosły także pierwszy wyrok sądu, orzekający o nielegalności pushbacków. To kolejny precedens, po decyzjach sądu o umorzeniu mandatów za wjazd do strefy ze względu na ratowanie życia, który może wpłynąć na sytuację na pograniczu polsko-białoruskim.

Zapraszamy do rozmowy! Spotkanie odbędzie się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Wybrzeże Kościuszkowskie 22, 28 kwietnia 2022 r., godz. 17.00.  

Udział wezmą:

Alicja Palęcka – socjolożka, wolontariuszka Fundacji Ocalenie na granicy polsko-białoruskiej, autorka raportu podsumowującego dotychczasową działalność Fundacji w kryzysie humanitarnym, członkini sieci Badaczki i Badacze na Granicy.

Tomasz Pietrzak – prawnik i arabista, koordynator zespołu prawnego w Fundacji Ocalenie. Udziela pomocy prawnej uchodźcom i migrantom w Warszawie, Łodzi i na granicy polsko-białoruskiej.

Katarzyna Regulska – animatorka kultury, realizatorka projektów w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym, w środowisku migranckim i uchodźczym, tłumaczka. Pracowniczka Fundacji Ocalenie, udziela pomocy na granicy polsko-białoruskiej, tłumaczy podczas interwencji, a także wspiera osoby umieszczone w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. 

Maciej Moskwa – fotoreporter, który wielokrotnie z aparatem towarzyszył Fundacji Ocalenie podczas pracy na granicy polsko-białoruskiej.  Autor książek “Sura” i “Saraha” o wojnie i rewolucji w Syrii. Założyciel kolektywu “Testigo Documentary”. Realizował reportaże m.in. w Iraku, Iranie, Libanie, Jordanii, Palestynie, Izraelu, Sudanie Południowym.